Verenigingsnieuws en notulen ALV’s

Notulen Algemene Ledenvergadering 2008

Datum: 17 april 2008 Aanwezig: circa 25 leden, het bestuur en de pers (Telstar). 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op […]

Notulen Algemene Ledenvergadering 2006

Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw Datum : donderdag 27 april 2006. Aanwezige bestuursleden: Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Jaap Nieuwenhuis, Piet Lagerweij, Cora Cox (afwezig […]

Notulen Algemene Ledenvergadering 2005

Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw. Datum : donderdag 24 maart 2005. Aanwezige bestuursleden : Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Cora Cox. Aanwezig : ongeveer 23 […]