Verkeer in Delfgauw

Delfgauw en verkeer, niet altijd een makkelijke combinatie. De verkeerssituatie op de Delftsestraatweg was ooit de aanleiding voor het oprichten van de Bewonersvereniging Delfgauw en ook vandaag zijn er nog knelpunten waarover we in gesprek zijn met gemeente en omwonenden.

Delftsestraatweg

Telstar artikel over VGPN

Sinds de openstelling van de N470 is de verkeersdruk op de Delftsestraatweg behoorlijk afgenomen. Direct na de openstelling heeft de gemeente de inrichting van de weg binnen de bebouwde kom van Delfgauw aangepakt en er een 30 km weg van gemaakt. De resultaten zijn gunstig: de snelheid is enorm gereduceerd en het aantal voertuigen is bijna gehalveerd.

Komkommerweg

Ondanks alle bezuinigingen heeft de gemeente het doortrekken van de Komkommerweg tussen N470 en Delftsestraatweg in haar programmering opgenomen. Hiermee krijgt het tuinbouwverkeer van de Schimmelpenninck van de Oyeweg een directe ontsluiting naar de N470. Het tuinbouwverkeer uit de Noordpolder kan via Rijskade en Delftsestraatweg de N470 opzoeken. Hiermee komt een eind aan het zware vrachtverkeer door de woonwijken van Delfgauw. Doortrekken van de Komkommerweg naar de Noordpolder is een wens van zowel de Bewonersvereniging Delfgauw als van de tuinders. Helaas hangt dit nog op de financiering.

Binnen de bebouwde kom

De afgelopen jaren heeft de gemeente de inrichting van vrijwel alle straten in Delfgauw aangepakt. Na de herinrichting zijn de straten ingericht als woonerf of is er een 30 km zone van gemaakt.

Laatste berichten over verkeer

dorpsgrens delfgauw opgerekt

Dorpsgrens Delfgauw opgerekt

De gemeente Pijnacker-Nootdorp en projectontwikkelaar Van Erk zijn van plan om 40 nieuwe woningen te bouwen aan het Vrijenban. Deze woningen zijn gepland tussen het huidige Vrijenban en de Kooltuin.

N470 delfgauw

Werkzaamheden N470 in juni

Het groot onderhoud aan de N470 gaat op maandag 10 juni verder. Houd rekening met wegafsluitingen op trajectdeel rotonde Ruyven, Tolhekplein, Berkelseweg.

herinrichting delftsestraatweg delfgauw

Herinrichting Delftsestraatweg

De Bewonersvereniging Delfgauw is in gesprek met de gemeente over de herinrichting van de Delftsestraatweg. Zodra de nieuwe Komkommerweg open gaat zal de verkeersdruk in Delfgauw afnemen en wordt het tijd de slagader door ons dorp aan te pakken. Hierover zijn gemeente en Bewonersvereniging het eens.