Over de Bewonersvereniging Delfgauw

Doel van de Bewonersvereniging Delfgauw

De Bewonersvereniging Delfgauw komt op voor de belangen van de inwoners van Delfgauw. Dit doet zij door het bevorderen en in stand houden van een goed woon- en leefklimaat in Delfgauw.

De BVD probeert haar doel te bereiken door:

  • Op te komen voor de bewoners
  • Contacten te onderhouden met politiek en gemeente
  • Sociale activiteiten te organiseren en ondersteunen
  • De integratie te bevorderen tussen de bewoners van oud-Delfgauw en Emerald
  • Informeren via onze website, Facebook en onze nieuwsbrief “De Vaart”

Zie ook: statuten

Voor en door bewoners van Delfgauw

Bewoners van zowel oud-Delfgauw als van Emerald zijn van harte welkom als lid bij de Bewonersvereniging Delfgauw. Meld u nu aan!

U kunt uw steentje bijdragen als vrijwilliger bij de Buitenspeeldag of andere activiteiten. Of overweeg om bij de volgende ALV kandidaat te zijn als bestuurslid. Nuttig en leerzaam!

Zie ook: bestuur

Geschiedenis van de Bewonersvereniging Delfgauw

De Bewonervereniging Delfgauw is opgericht in 1995. De aanleiding was de komst van de wijk Emerald en met name de manier waarop deze zou worden ontsloten voor het verkeer. Dat zou namelijk leiden tot een forse toename van de verkeersoverlast op de Delftsestraatweg. De ontsluiting is er toch gekomen (tegenover de Boerderij Onder de Zeven Linden), maar de Delfgauwenaren waren gemobiliseerd.

Rond 2005 publiceerde de gemeente de Gebiedsvisie Delfgauw – de inspraakrondes werden georganiseerd in de Ontmoetingskerk in Pijnacker! De Gebiedsvisie ademde saaiheid en hoogbouw, de doodsteek voor het dorpse Delfgauw. Als reactie heeft de Bewonersvereniging in 2007 een eigen ontwerpbureau in de arm genomen en in interactieve sessies met de inwoners een (alternatieve) dorpsvisie opgesteld. Deze is gepresenteerd aan de Gemeenteraad en die heeft het College van B&W opgedragen een Uitvoeringsprogramma Delfgauw op te stellen met de dorpsvisie als basis.

Dit succes van de Bewonersvereniging heeft de gemeente doen inzien dat het beter is samen te werken met de inwoners dan ze achteraf met besluiten te confronteren.

In de jaren daarna is de verstandhouding met de gemeente steeds verder verbeterd.

In 2015 heeft de Bewonersvereniging zich samen met tuinder Cees Sonneveld sterk gemaakt om de kassen ten oosten van het dorp te vervangen door een groene buffer. Dit lokale voorbeeld van publiek-private samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot een resultaat dat door alle drie belanghebbenden is omarmd.

De verkeersdrukte op de Delftsestraatweg is ons altijd een doorn in het oog geweest. Met de komst van de N470 hebben we gemerkt dat het aantal voertuigen behoorlijk is afgenomen. Daarmee komt ook een langgekoesterde wens in beeld: de herinrichting van de S-bocht. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat zodra de aansluiting van de Komkommerweg op de Delftsestraatweg gereed is de dorpskern van Delfgauw op de schop gaat. Dat is het moment om om ons dorp haar hart weer terug te geven.

Zie ook: Thema Verkeer

Actueel (2019) zijn onder andere de uitbreiding Vrijenban, de verkeersproblemen op de Noordeindseweg.

Logo Bewonersvereniging Delfgauw

Logo: linten dorpskern Delfgauw

Het logo van de Bewonersvereniging Delfgauw stelt de kruising voor van de Vaart (Delfgauwseweg) met de Noord- en Zuideindseweg. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in haar beleid voor ruimtelijke ontwikkeling helder voor ogen om de uitstraling van een lintdorp, met name langs de Noord- en Zuideindsweg, te behouden.
Zie ook: dorpsvisie Delgauw

(Bijdragen welkom via info @ bewonersverenigingdelfgauw.nl)