Zienswijzige (bezwaarschrift) Bewonersvereniging tegen de Omgevingsvisie van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp die in Emerald woningen wil bouwen in de groenstrook tussen Ranzijn en de Ijsmeestertunnel.

Hiernaast staat de folder van de Projectontwikkelaar (waar de Gemeente ook in zat samen met de Rabobank en de aannemer BAM).

Hiermee werden de toekomstige bewoners van Emerald verleid een huis te kopen of te huren.

Emerald wonen in het groen staat er op de voorkant. Diezelfde gemeente is bereid nu dat groen weer op te offeren.

Daartegen maakt de Bewonersvereniging BVD bezwaar en heeft dat onlangs als Zienswijze ingediend.

Verder hebben we nog gevonden dat:
In het project Burgerparticipatie Perspectieven2050 uit 2010 in deze gemeente heeft Groen en Wonen de hoogste prioriteit.

Daarom heeft de Bewonersvereniging mede het Burgerinitiatief ondertekend om het beleid over het groen vast te leggen zodat dat onderwerp in de toekomst evenwichtig mee gewogen wordt en niet steeds zo maar steeds opgeofferd wordt. Groen is even zo noodzakelijk als schone lucht goede wegen en andere voorzieningen.

Nu concreet over het bedreigde stuk groen aan de westzijde in Emerald dat ook wel de Emerald groenzone wordt genoemd en dat ligt tussen de A13 en de woningen aan de Pondstraat en Azijnmakerstraat in Delfgauw-Emerald.

Dat stukje groen kenmerkt zich door:

  • Wandelpaden en waterpartijen en uitzicht op groen met aan de westzijde de geluidswal vd A13, die dag en nacht zoemt.
  • Het helofyten filtersysteem Emerald is een essentieel onderdeel van de ecologsiche water kringloop in en om de wijk. Als dat vervalt of in kwaliteit verlaagt krijgen we ecologsiche schade. Het systeem is nu al kritisch, vooral in de zomerperiode als het enige tijd warm en droog weer is. We hebben in het verleden al vissterfte gehad.
  • De inwoners van Emerald kunnen daar nog enig zicht op groen genieten want aan de oostzijde is er vooral zicht op tuinbouwglas.
  • De fijnstof en geluidshinder van de A13 wordt door dat stuk groen nog een enigszins opgevangen.

“Als dat stuk groen wordt opgeofferd met meer verkeersoverlast, is dat niet bevorderlijk voor de mentale en geestelijk gezondheid van de inwoners van Emerald. Daarom het verzoek aan de Raad om in de transitie plannen van het college dit stuk groen te laten.”

Hieronder ziet u nog dat het overgewicht de laatste jaren in Nederland
toeneemt. Daar willen wij in Delfgauw toch niet aan bijdragen?

Matig en ernstig overgewicht bij kinderen/jongeren en volwassenen.