Bewonersvereniging viert spetterend lustrumfeest

Op zaterdag 1 oktober 2016 vierde de Bewonersvereniging Delfgauw haar eenentwintigste verjaardag (door omstandigheden was het lustrumfeest een jaartje uitgesteld) met een spetterend feest. Heel oud Delfgauw was uitgenodigd om dat te komen vieren in en rond de boerderij Onder de Zeven Linden bij Beppie en Louis van de Meijden.

feest21jaar08

Hoosbui

Dat Delfgauwenaren zich niet laten tegenhouden door een buitje bleek wel toen om 18:00 uur en hoosbui losbarstte boven Delfgauw en het erf van de boerderij tijdelijk veranderde in een waterstroom. Iedereen kroop gezellig bij elkaar onder de verschillende tenten om te wachten tot de ergste regen weer over was.
feest21jaar03

Heksenspeurtocht

Toen zat het eerste deel van het programma er gelukkig al op. Voor de kinderen waren er verschillende knutselactiviteiten en een speurtocht die leidde langs het huisje van een heks, die bij Beppie en Louis in de tuin bleek te wonen. Dat ze ook nog thuis was, leidde tot schrikreacties, want dat was natuurlijk echt griezelig! Ook de jeu de boules onder leiding van Julia en Ton Brouwer was een doorslaand succes. En natuurlijk was het een gezellig treffen rondom de bar, waar mensen elkaar ontmoetten onder het genot van een hapje en een drankje.

feest21jaar15

Heel Delfgauw bakt

Dat Delfgauw zo veel baktalent heeft, kon de feestcommissie ook niet van tevoren bedenken. Op de oproep om mee te doen aan de taartenbakwedstrijd “Heel Delfgauw bakt” hadden zich twaalf bakkers aangemeld. Maar op de dag zelf bleken er nog eens twaalf taarten meegenomen, van bakkers die uit bescheidenheid niet mee wilden doen en daarmee hun baktalenten echt onderschatten. De jury, bestaande uit Louis van de Meijden, Betty van de Meijden en wethouder Jaap van Staalduine wist hier op een handige manier mee om te gaan. “Het was te moeilijk”, aldus juryvoorzitter Louis van de Meijden, “er is zoveel baktalent in Delfgauw, dat we moeten overgaan op een extra categorie en heel veel eervolle vermeldingen.” De prijswinnaar in de hoofdcategorie was Tanneke, die een zogenaamde Pavlovataart had gemaakt, bestaande uit twee schuimlagen met kleuren gemarmerd en daartussen mascarpone en slagroom, en afgetopt met heel veel vruchten. Daar loopt het water je inderdaad van in de mond. De tweede bakschort, in de juniorencategorie, is gewonnen door Nienke, met een prachtige chocoladebrownietaart met noten en sterretjes.

feest21jaar06

Food festival

Na de hoosbui stond het eten echt te wachten. In diverse kraampjes waren happen te krijgen, van versgebakken pizza’s, friet en saté en salade tot hartige taarten uit een oud VW-busje. Iedereen liet het zich goed smaken, en zeker de saté vond gretig aftrek.

Als toetje stonden al die 24 taarten klaar zodat iedereen zich ook een oordeel over de Delfgauwse taartbakkunsten kon vormen. En daarover waren allen unaniem: fantastisch! En werkelijk, al die taarten gingen ook vrijwel op.

feest21jaar05

Franky and the Silly Symphonies

Nadat iedereen verzadigd was begon de big band “Franky and the Silly Symphonies” met hun optreden. Met tien man en vrouw sterk pasten ze net in de grootste tent die er stond. Ster van de avond was natuurlijk Vidar van der Meijden, die op gitaar met de band een spetterend optreden op zijn geboortegrond kon geven. Stilstaan lukte niet bij deze swingende muziek, er is nog lang door gedanst.

 

Al met al een schitterend feest, waar 150 inwoners in de leeftijd van 6 maanden tot 88 jaar zich uitstekend vermaakt hebben. Dit smaakt naar het volgende lustrum…

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering  van de BewonersVerenigingDelfgauw  is gepland op donderdag 3 Maart 2016 om 20.00 uur in de “Keet” .(oud Delfgauw )

Aandachtspunten die o.a zullen voorkomen zijn ;

Opening .

Goedkeuring notulen 21ste ALV op 27 maart 2015.

Update ontwikkelingslocaties uit de dorpsvisie .

Rabolocatie 

Groene Buffer 

Spuilocatie

Locatie Koala 

Noordeindseweg 

Verslag sociale activiteiten

Lustrumfeest

Verslag kascontrole commissie

Verkiezing / Benoeming nieuwe bestuursleden

Rondvraag

Sluiting

 

Lustrumfeest een jaar uitgesteld

Het Bestuur van de Bewonersvereniging Delfgauw heeft besloten het lustrumfeest een jaar uit te stellen. Aanleiding is het zomerfeest dat het Oranjecomité Delfgauw dit jaar op 4 juli organiseert ter gelegenheid van hun 45-jarig bestaan. En twee feesten zo dicht op elkaar is te veel voor Delfgauw. “De Bewonersvereniging heeft toch al een historie van merkwaardige lustrumdata. Het vorige lustrum vierden we bij ons 14-jarig bestaan, dus een feest bij ons 21-jarig bestaan is helamaal niet zo vreemd.” Aldus de voorzitter van de Bewonersvereniging, Piet Lagerweij.

Welkom op onze nieuwe website!

Wij zijn best een beetje trots op onze nieuwe website. We hebben er samen met een team vrijwilligers hard aan gewerkt. We hopen dat u uw weg hier kunt vinden. Heeft u nog tips meldt het ons via het contactformulier.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2014

NOTULEN

Algemene Ledenvergadering op 17 april 2014 om 20:00 uur in de Keet te Delfgauw

5 leden aanwezig, 6 bestuursleden, afmeldingen van fam Uittenbogaard, Flora Huisman, Wendy Rozema en Wiel Hopman.

1. Opening

Piet heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Update wijkgericht werken en nieuwe initiatieven bewoners, Peter van der Sman en bewoners

Presentatie Peter over de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek oud Delfgauw en het leefbaarheidsplan voor de komende tijd, sheets beschikbaar via de website. De leefbaarheidsenquête van de gemeente is in oud Delfgauw door 34% van de mensen ingevuld en betrof de thema’s

·         Fysieke woonomgeving

o   Kwaliteit woningen

o   Woonomgeving

o   Groenvoorzieningen

o   Speelvoorzieningen

o   Algemene voorzieningen

·         Sociale woonomgeving

o   Buurtbetrokkenheid

o   Omgang inkomensgroepen

o   Omgang etnische groepen

·         Ongenoegens

o   Overlast activiteiten

o   Vervuiling

o   verkeersoverlast

·         Veiligheid

o   Overlast van anderen

o   Criminaliteit

o   Veiligheidsgevoel

 

Scores oud Delfgauw zijn goed, laagste score (verkeersoverlast) is een 5,7, de hoogste is 8,3 (voor overlast activiteiten). Over het algemeen zijn de scores redelijk constant (veiligheidsgevoel) of (licht) stijgend, alleen overlast activiteiten en vervuiling zijn gedaald . De totaal score is een 8. Op 10 aspecten scoort oud  Delfgauw bovengemiddeld, op 2 onder gemiddeld (verkeer en algemene voorzieningen).

 

Joop Fransoo van de Schoolkade meldt over het verkeer dat er op de Schoolkade veel zonder licht wordt gefietst.

 

Het leefbaarheidsplan Delfgauw 2014-2017 steekt, zoals zoveel beleidsplannen tegenwoordig, in op zelfwerkzaamheid en eigen initiatief met ondersteuning vanuit de gemeente. Dat speelde in het vorige leefbaarheidsplan ook al mee en heeft flink wat opgeleverd.  Zo is er inmiddels een buurttuin in Emerald. Hierbij zie je wel dat er dan toch mensen zijn die daar hun hond uit laten, wat natuurlijk niet handig is als je er fruit wilt plukken om te eten. Ook hier geldt dat dit zaken zijn waar bewoners elkaar op aan kunnen en moeten spreken. Ook verder zijn er veel activiteiten geweest, onder meer de zaterdag markt, de bloembakken in de wijk, cultuur impuls, de hondenpoepbakken, de cultuur- natuur en architectuurwandelingen in Emerald en de skatebaan.

Voor het nieuwe plan zijn ideeën voor verbeteringen opgehaald bij de bewoners, op straat en via de website. Daar zijn 60 ideeën uit gekomen. De belangrijkste thema’s zijn veilig, schoon, duurzaam en sportief (specifiek: een avontuurlijke speelplek voor 10+).

 

VEILIG, SCHOON en DUURZAAM zijn verder ingevuld door bijeenkomsten met bewoners.

 

Sarah van Dalen is betrokken bij VEILIG, met een pilot op de Noordeindseweg. Insteek is om via een positieve benadering mensen aan te spreken, direct aanspreken riep helaas nogal agressieve reacties op, daarom wordt er nu een indirectere positieve manier te benaderen. Daarom zijn er nu bloembakken geplaatst om verkeer van de stoep te houden, deze bakken worden gevuld in samenwerking met de tuinders aan de Noordeindseweg. Ook worden 30km zones ingesteld met nieuwe borden en stickers op de kliko’s en er worden aansprekende borden gemaakt. Op dit moment hangt er ook een snelheidsmeter, bedoeld voor de bewustwording. En zo zijn er nog meer initiatieven. Iedereen die interesse heeft om mee te doen, bus_sara@hotmail.com

 

Voor SCHOON zijn er ook initiatieven, rond de dag van Nederland schoon zijn er door de scholen en kinderopvang schoonmaak acties gehouden. En er is het DAPper team (Delfgauwse Afval Pakkers), elke laatste zaterdag van de maand ergens in Delfgauw verzamelen om schoon te maken. In april is het niet de laatste zaterdag ivm koningsdag, dat wordt zaterdag 10 mei, verzamelen om 14:00u bij het Kerkelijk centrum. Wil je hierbij wel eens mee helpen? Meldt je aan op www.facebook.com/dapperdelfgauw, dan krijg je altijd bericht over wanneer waar opgeruimd gaat worden en als je kunt, kom je helpen.

 

Rond DUURZAAM wordt er, in samenwerking met de bewonersvereniging, een energiemarkt gehouden waarin mensen advies krijgen hoe zij hun (oudere) woning efficiënt kunnen verduurzamen.  Ook wordt er gewerkt aan het bevorderen van de biodiversiteit in de wijk, dit moet nog worden uitgewerkt maar denk aan beplanting, nestkastjes en dergelijke. En er wordt gedacht over een natuurlijke, avontuurlijke speelplaats.

Ook wordt komend weekend het Bart Dekkerveld wat meer aangekleed, verzoek is van bewoners gekomen en de gemeente levert het materiaal maar de bewoners zorgen voor het planten.

Voor meer info: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/wonen-en-leven/wijken/delfgauw.htm

3. Goedkeuring notulen 19de ALV 25 april 2013

In de kascontrole commissie voor dit jaar moet de naam Ad van Grist gecorrigeerd in Ad van Geest. Verder zijn de notulen goedgekeurd.

4. Structuurvisie Delfgauw

Piet licht toe dat we als BVD hebben ingesproken op de structuurvisie en dan met name om, net als anderen, ons bezwaar tegen de geplande windmolens en uitbreiding van het bedrijventerrein Ruyven kenbaar te maken. Die punten zijn overgenomen.

Voor wat betreft de groene buffer zijn er met de gemeente en provincie afspraken gemaakt om het terrein van Sonneveld te gebruiken voor een combinatie van woningen en openbaar groen. Sonneveld heeft hier geen haast mee, dus het zal niet heel snel gaan gebeuren maar het zal er uiteindelijk wel van gaan komen.

Voor wat betreft de sporthal- en Rabobanklocaties gaat het langzaam en moeizaam in onderhandeling met de ontwikkelaar. Het is afwachten hoe dat gaat lopen, maar de gemeente wil in elk geval de sporthal dit jaar laten slopen.

5. Verslag sociale activiteiten

Marjon beschrijft de activiteiten van het afgelopen jaar terwijl foto’s van de activiteiten getoond worden. Er is een ecologische wandeling, kerstworkshop, schilderworkshop, portproeverij, kookworkshop met internationale hapjes en een paasworkshop geweest en er zitten ook weer verschillende activiteiten in de planning waaronder op 11 juni de Buitenspeeldag.

6. Verslag van de penningmeester 2013 en begroting 2014

Sven licht het verslag toe, dat wordt ook rondgedeeld aan de aanwezigen. Bij de balans valt op dat er voor de kleine ledenactiviteiten nu een aparte regel is opgenomen, dit komt omdat de activiteiten fors in omvang zijn toegenomen en we dit daarom nu expliciet opnemen. Daarnaast is het nog te ontvangen bedrag, na de actie om achterstallige contributie te innen, sterk is afgenomen. Hierover heeft de vergadering geen vragen.

De posten op de winst- en verliesrekening worden toegelicht, in totaal is er, vooral door het groeiend aantal leden, iets meer dan zevenhonderd euro winst. Voorstel penningmeester is om die toe te voegen aan de lustrumreserve. Ook hier zijn geen vragen over.

Sven licht vervolgens de begroting van 2014 toe, daarin wordt de inzet op de Vaart wat terug gebracht en die op de website wat vergroot. Verder heeft de korting op de subsidie van de gemeente natuurlijk impact op de inkomsten, hierover was in de vorige ALV afgesproken dat bij korting op de subsidie de contributie verhoogd zou worden. Gezien het financiële resultaat in 2013 is er echter geen aanleiding om de contributie te verhogen, dus dat wordt door het bestuur op dit moment ook niet voorgesteld. De twee leden die de hogere contributie al betaald hebben, krijgen het verschil terug.

Piet geeft aan dat er volgend jaar een lustrum (20 jaar) is en we dan de lustrumreservering zullen benutten om iets te organiseren. We zullen de leden benaderen voor vrijwilligers, Nicolien Nieuwenhuizen geeft aan in elk geval te willen helpen.

7. Verslag kascontrolecommissie

De heer van Geest doet verslag van de bevindingen van de kascontrole commissie, die op 7 april de administratie heeft ingezien en deze steekproefsgewijs heeft gecontroleerd. Het verslag is door de heer van Geest en de heer Zweekhorst getekend en zij adviseren de vergadering het bestuur te dechargeren. De vergadering neemt dit over.

Voor volgend jaar is Hans Zweekhorst aftredend, bij de aanwezige leden zijn geen vrijwilligers. Er zal een oproep aan de leden worden gedaan.

8. Contributie verhoging 2015

Sven gaat in op de subsidie vermindering, dit jaar met 50%, en in 2015 vervalt deze. Er zijn wel andere subsidie bronnen, maar alleen voor specifieke activiteiten. De BVD heeft ervoor gekozen om dit aan te vragen voor de buitenspeeldag, maar of en in welke mate dat gehonoreerd wordt is afwachten. Daarom legt het bestuur opnieuw de vraag voor of we in 2015, indien nodig, de contributie met maximaal 2 euro per jaar mogen verhogen. De vergadering stemt daar mee in.

9. Aftredende en verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden

Aftredend zijn Marjon Boekestijn en Wendy Rozema. Wendy stopt vanwege persoonlijke omstandigheden, zij heeft zich de afgelopen twee jaar vooral ingezet op het terrein van de interactie met Emerald. Piet bedankt Wendy voor haar inzet.

Marjon stopt als bestuurslid na zo’n tien jaar. Zij blijft wel beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. Marjon was de steun en toeverlaat van het bestuur en heeft zich laten kennen als een pitbull die niet los laat als ze ergens haar tanden in heeft gezet. Ook heeft zij zich niet onbetuigd gelaten in de werving van nieuwe leden.

Een nieuwe secretaris heeft zich helaas nog niet gemeld, vooralsnog zullen we kijken of we taken binnen het bestuur kunnen herverdelen. Piet is in gesprek met Ron Krijgsman als nieuw bestuurslid, maar dit is nog niet rond. Hij vraagt de vergadering het bestuur te mandateren om hem, indien we hem kunnen overtuigen, te mogen benoemen. De vergadering neemt dit over.

10. Rondvraag

Piet leest de brief van de heer Uittenbogaard voor, hij kan helaas vanwege gezondheidsproblemen niet bij de vergadering aanwezig zijn. We zullen dit weekend schriftelijk reageren en daarbij ook aangeven dat de vragen op de vergadering zijn voorgelezen.

Nicolien Lugtigheid heeft een aantal punten:

  • Ze geeft  aan dat campers via Google tegenwoordig via de Ikea over de Noordeindseweg worden gestuurd.
  • Ook geeft ze aan dat bij de Kazerne vuilnis de weg of het fietspad oprolt, ze heeft geen voorstel hoe dat aan te passen.
  • Op de Noordeindseweg staan nu twee borden, einde 60 vanaf deze kant, 60 km/u vanaf de andere kant. Peter gaat na hoe dat zit.
  • Grind van langs de Noordeindseweg spat nadat er trekkers langs gekomen zijn op de weg, daardoor gaan fietsers onderuit. Als het gemeld wordt, wordt het geveegd, maar kort daarna is het natuurlijk weer terug. Echt opgelost is het daarmee niet.

 

Ad van Geest kwam wat later binnen, hij geeft zijn zorg mee over de lage opkomst. Piet bevestigt dat de huidige datum niet goed gekozen is. Voor volgend jaar zal zeker gekeken worden naar de feestdagen en we streven ernaar om de ALV volgend jaar vroeger te houden, waarschijnlijk in maart

Nel Fransoo vraagt of er wel eens bekeurd wordt voor hondenpoep, want de overlast neemt toe. Ze heeft mensen wel aangesproken, maar dan zeggen ze dat ze later terugkomen om het op te ruimen.

Bij het trapje staan tegenwoordig ook weer veel jongeren en ligt er rotzooi. Als ze aangesproken worden, zeggen ze dat de rotzooi van anderen is. Peter geeft aan dat dit vooral een sociaal probleem is, dit is niet iets dat de gemeente op kan lossen. Het begin is zelf aanspreken, verder zet de gemeente in op opvallende acties op probleem plekken en veel publiciteit.

11. Sluiting

Om exact 22:00 uur sluit Piet de vergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering 2013

Algemene Leden Vergadering Bewoners Vereniging Delfgauw 25 april 2013

1. Opening
Piet Lagerweij opent de 19e ledenvergadering en heet alle aanwezigen welkom (12 personen). De presentatie van Peter van der Sman is niet zoals in de agenda aangekondigd de leefbaarheidsmonitor, want die presentatie is in 2012 al gedaan. Deze avond geeft hij een update van het wijkgericht werken.

2. Update wijkgericht werken, door Peter van der Sman
Peter van der Sman geeft een update over het wijkgericht werken. Het leefbaarheidsonderzoek is net weer van start gegaan. 180 deelnemers hebben in delfgauw meegedaan. Peter praat ons bij wat het leefbaarheidsplan 2010-2013 opgeleverd heeft. Het leefbaarheidsplan is een samenwerking van gemeente, organisaties en bewoners. Uit de gele bus kwamen 5 thema’s:

  • Voorzieningen en activiteiten
  • Jeugd 12+
  • Vervuiling en schoon
  • Groen
  • Verkeer

Op deze thema’s is een aantal projecten gedaan. In deze tijd zijn ook de activiteiten van de bewonersvereniging gestart. Tevens is vanuit het budget wijkgericht werken de keet opgeknapt. Cultuurimpuls is gestart vanuit Emerald, sinds 2012 online. Goede samenwerking met BVD om elkaars activiteiten te promoten. Er is een minimarkt gekomen bij het winkelcentrum. Sven vraagt zich af of de marktkraampartijen gesubsidieerd worden. Dit is niet het geval, de standhouders betalen een standplaatsvergoeding. Signalen zijn dat ze er graag staan. Er moet nog 1 kraam bijkomen. De jeugd zorgde in
Emerald in 2009  best overlast. Wijkgericht werken heeft gekeken hoe deze overlast beleefd werd. SWOP en jongerwerk hebben activiteiten ontplooid om de mensen bij elkaar te brengen. Mevr. Huisman vraagt of de oudhollandsche spelen ook geschikt waren voor 12+. Natuurlijk is dit geen activiteit waar vele 12+ers bij betrokken waren, maar er waren wel enkele 12+ers betrokken. Er waren daarnaast nog meer initiatieven. Jongerwerk, politie en gemeente hebben wekelijks contact over de jongeren (driemanschap). Voordat deze initiatieven genomen waren, was er rond eindejaar altijd beveiliging. Dit is de laatste 2 jaar niet meer gebeurd doordat jongerenwerk dit op zich heeft genomen en buitenactiviteiten georganiseerd. Deze zijn deels betaald door gemeente en deels door winkeliers. Daarnaast veel activiteiten zoals skate-event, meidenwerk, sportinstuif etc. Binnen het thema vuil zijn o.a. vuilnisbakken van graffiti voorzien. Mevr Huisman vraagt of de graffiti ook uitgebreid kan worden naar andere kasten. Peter meldt dat er ook een anti graffiti beleid is, maar hij neemt het mee als idee. De zwerfvuilactie is een groot succes. 40 kinderen hebben heel veel zwerfvuil opgeruimd. Er was gevraagd voor hulp van de bewoners, maar hier is helaas geen reactie op gekomen. Het milieupark was vaak erg vuil. Er zijn nu locaties bij gekomen. Ruijck is er geweest en. Er wordt gevraagd waar de batterijen bakken gebleven zijn. Die staan bij de winkeliers. Met enkele bestuursleden vanuit de BVD en bewoners is er gekeken naar het hondenpoepbeleid. Er is begonnen met een jaar proefdraaien met 3 verschillende bakken. Uiteindelijk is er 1 type bak uitgekomen. Er zijn totaal 16 bakken door heel Delfgauw gezet, waarbij een aantal van de proefbakken herplaatst zijn. Meneer Hoevenaar: Op Swanecampen stonden er 3, nu nog maar 1, nu weer meer overlast. Dit wordt beaamt door dhr. Uittenbogaard. De gemeente gaat kijken of er bij de brug nog een gewone bak kan komen. Er is samen met bewoners de mogelijkheid om bloembakken te plaatsen. Bakken bij de S-bocht expres zo neergezet voor veiligheid. 54 uitgezet, nog 16 beschikbaar. Binnen Delfgauw zijn nu wandelingen uitgezet door 4 bewoners met leuke plekken en weetjes over Delfgauw. Dit soort initiatieven worden uit wijkgericht werken gesubsidieerd. De scholen zijn gekomen met de vraag of er de mogelijkheid was voor een buurttuin. Deze lijkt er te gaan komen naast de scholen. Belangrijkste punt binnen verkeer is de inrichting van de wegen en kruisingen rond de scholen. Scholen, kinderen en omwonende zijn tevreden nu ondanks eerdere bedenkingen. Het wordt veiliger. Helaas is de verkeersbrigade weer opgeheven na 2 jaar omdat er te weinig ouders beschikbaar waren. Er bestaat voor de bewoners de mogelijkheid om met de politie een snelheidsmeting te doen. Er zijn er nu 3 gedaan. Delftse straatweg, Schimmelpenninck en noordeindseweg. De laatste 2 weken wordt er weer enorm hard gereden op de delftste straatweg en gevaarlijk ingehaald werd bij GWII. Er moet gemeten worden met consequenties. Bij spui gaat het vaak goed, daar wordt snelheid ook aangegeven, maar vanuit Delft vaak erg hard gereden. Peter geeft aan de DSW niet het profiel van een 30 km weg. Piet geeft aan dat er wel minder hard gereden wordt na de komst van de 30 km zone. Na komst van komkommerweg kan de inrichting aangepakt worden. Mevr. Huisman vraagt of er toch nog iets te doen is. Er is bij maken van 30 km zone al veel gebeurd. De nieuwe bus voor nieuwe thema’s is geopend. Loopt nog tot 15 juni. Dit kan met een enquête. De gemeente wil graag dat de bewoners zelf met nieuwe ideeën komen. Er zijn dan vanuit wijkgericht werken ambassadeurs die kunnen helpen. www.pijnacker-nootdorp.nl/delfgauwdoetmee. Men staat ook de komende maanden op allerlei plaatsen in de wijken. Onderwerpen veilig en schoon komen vaak terug. Er moet een nieuw plan voor komende 2 jaar komen. Er is helaas wel minder geld. Een bewoonster meldt dat de mozaïek bank in the middle of nowhere staat met alleen stenen voor je. Er zitten ook weinig mensen op. De plek is wel bewust gekozen vanwege dicht bij wooncentrum. De voorkant van het plein moet ook vrij zijn voor ziekenwagen en brandweer. Paardenpoep: wat wordt hieraan gedaan. Alle maneges worden in kaart gebracht en de door hen vaak gebruikte routes. Officieel moeten de paarden op de weg. Kunnen we de routes wat wijzigen. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt met de maneges. 1 manege doet dit al. Dhr Zweekhorst dankt voor het enthousiasme van Peter voor Delfgauw.

3. Goedkeuring notulen 18e ALV op 19 april 2012
Notulen hebben in vaart van afgelopen maand gestaan. Er zijn geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld.

4. Stand van zaken ontwikkellocaties in Delfgauw
Weinig nieuws te melden. Door crisis weinig ontwikkelingen. Op locatie rabobank sporthal zelfs achteruitgang. Bouhuizen heeft zich teruggetrokken van de ontwikkellocatie. Het is voor iedereen onduidelijk wat er gaat gebeuren. BVD is hier niet blij mee en heeft gemeente gevraagd of de sporthal al gesloopt kan worden. Dit kan echter pas als de juridische situatie tussen Bouwhuizen en gemeente achter de rug is. Voorstel zou zijn om dan groen terug te brengen voorlopig. Misschien kunnen we vanuit bewoners een leuk idee brengen. Zodra er iets te melden is, komt er nieuws in de vaart. Een aanwezige heeft in de telstar een stuk van kerklaan gelezen over een bouwlocatie spui. Dit is 1 van de ontwikkellocaties. Als je daar woningbouw gaat doen dan moet er rekening gehouden worden met de hinder van Kerklaan. Peter legt uit dat Kerklaan vindt dat de woningen op een te korte afstand komen en last zouden kunnen krijgen van zijn bedrijf, maar ze zitten wel buiten de grens die de gemeente stelt. Mevr. Uittenbogaard geeft voorbeelden vanuit pijnacker waar bedrijven ook weggingen. Iemand geeft aan dat Kerklaan gemeld heeft dat hij weg moet van de gemeente. Dit is niet waar volgens Peter.

5. Stand van zaken windmolens N470
Er is vorig jaar wat commotie geweest over het plan van enkele tuinders om windmolens te plaatsen. Gemeente heeft onderzoek uit laten voeren en er is 5 maart een inspraakavond geweest. Conclusie is dat er binnen de gemeente geen plek is voor windmolens. Het is dus niet erg waarschijnlijk dat ze er gaan komen. De BVD houdt het in de gaten. Dhr. Zweekhorst geeft aan dat staatsbosbeheer heeft aangegeven dat er in het bieslandsche bos wel ruimte zou zijn, wat een vreemde ontwikkeling is. Hoewel dit ook tegen gemeente ideeën ingaat bestaat de mogelijkheid als de gemeente de quota niet haalt.

6. Verslag sociale activiteiten
Marjon doet verslag van de sociale activiteiten uit de periode mei 2012 tot april 2013. In totaal waren er 11 activiteiten. In mei waren er 2 activiteiten, een wijnproeverij en de wijkwandeling. Bij de buitenspeeldag waren er 700 kinderen. Dit jaar is het op de noordeindseweg. Marjon doet de organisatie niet meer mee. Het zal verder gaan met Nicolien, Margo en Marjan. In augustus was er een zomeravondfietstocht met slechter weer. Hierbij is koffie gedronken bij Duindam. Tapas avond in oktober en in november een lampionnenoptocht met ong 60 kinderen. In december de kerstworkshop, januari een whiskeyproeverij. In Maart was er een chocolade workshop en als laatste een energievoorlichting die erg druk bezocht is. Eerste pinksterdag komt er een wandeling en later in de zomer nog een fietstocht. Piet dankt Marjon voor de inzet voor de straatspeeldag.

7. Verslag van de penningmeester over 2012 en begroting 2013
Sven geeft een toelichting op de financiën 2012 en de begroting 2013, die ter vergadering zijn rondgedeeld. Behandelen van balans en winst/verlies rekening. Bij balans onder debet de saldi op de bank. Vorig jaar een vrij streng contributie beleid gevoerd. Een aantal leden geroyeerd, 19 mensen waaronder een aantal mensen die overleden of verhuisd waren. Door activiteiten veel nieuwe leden. Er wordt een nieuwe lustrumreserve opgebouwd. Daarnaast geld gereserveerd voor activiteiten. Winst en verlies rekeningen. Als bestuur maken we enkele kosten. Vroeger was dit meer, maar toen zaten er ook bankkosten bij, die zijn nu gesplitst. Er zijn kosten voor de vaart en de website. De kosten straatspeeldag zijn gezien de grote hoeveelheid kinderen er beperkt. Sinterklaasfeest wordt nu helemaal gedaan door Oude Laen. De reservering voor de activiteiten was niet geheel nodig, kosten waren flink lager. De belangrijkste inkomsten zijn de contributies en de subsidie.

Begroting 2013. Grotere reservering voor lustrum. Er komt een nieuw lustrum aan. Aan inkomsten vooral weer contributie en subsidies.

Als er nog ideeën zijn voor de kleine activiteiten, meld het. Er wordt gemeld dat gezien het aantal mensen dat lid is de hoeveelheid mensen die van de BVD profiteren klein is. Marjon geeft aan dat veel mensen uit oud delfgauw lid zijn, nu meer toeloop vanuit Emerald. Er is ook weinig verloop in de bewoners.

Dhr. Zweekhorst geeft het idee om een hondentrainingsavond voor de hondenpoep.

Sven stelt voor het overschot van dit jaar te storten in de lustrum reserve. De vergadering is voor.

8. Verslag kascontrole commissie
Jan Jansen en Hans Zweekhorst vormde dit jaar de kascontrole commissie. Zij hebben de boeken steeksproefsgewijs gecontroleerd en geen fouten ontdekt. Hans wil volgend jaar de controle weer doen. Ad van Grist bied zich aan als nieuw kascontrole commissie.

De vergadering volgt het advies van de kascontrole commissie en verleent het bestuur decharge over 2012.

9. Voorstel contributie verhoging in 2014 indien de subsidie korting van de gemeente doorgaat
Dit is een ingevoegd agenda punt na aanleiding van een brief van de gemeente die door het bestuur van bewonersvereniging is ontvangen over de geplande subsidiekortingen. Vanuit de gemeente is er vanuit 2014 minder geld voor subsidie. De subsidie wordt dan gehalveerd. Het is nu ong 4 euro per lid. Het bestuur vraagt de vergadering toestemming om het lidmaatschap met max 2 euro te verhogen als deze subsidie inderdaad verlaagd wordt. Er is voor een dergelijk verzoek geen minimum aantal leden nodig. Er wordt gevraagd of er ook nog inflatiecorrectie nodig is. Dit is nog niet gedaan. De contributie is al jaren 5 euro. Piet brengt het voorstel in stemming. Een lid geeft aan dat de verhoging 40% is, dit kan gevolgen hebben voor aantal leden. BVD gaat een toelichting geven om de verhoging uit te leggen aan alle leden. Het voorstel wordt unaniem aangenomen door de vereniging.

10. verkiezing/benoemen nieuwe bestuursleden
Jaap Nieuwenhuizen treedt dit jaar af en heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. De vergadering stemt in met de herverkiezing van Jaap.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen

12. Sluiting
Piet Lagerwij sluit om half 10 de vergadering na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun inbreng.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012

Notulen ALV 2012
Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw
Datum: 19 april 2012

Aanwezig: ca 28 leden en het bestuur.
Opening
Piet Lagerweij opent de 18e ledenvergadering en vertelt daarbij wat over de opknapbeurt van de Keet.

Goedkeuring notulen 17e ALV op 14 april 2011
Dhr Werkman geeft aan dat zijn naam fout in de notulen staat, dit wordt gecorrigeerd. Met deze correctie zijn de notulen goedgekeurd.

Tevredenheidenquête Delfgauw/wijkgericht werken, door Peter van der Sman
Peter van der Sman geeft een toelichting op de tevredenheidenquête. Hierbij worden bewoners gevraagd naar hun bevindingen met betrekking tot de fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. De response in Oud Delfgauw bedroeg 43%, vanuit Emerald lag dat wat lager. In Oud Delfgauw wordt weinig overlast ervaren van activiteiten, ook het veiligheidsgevoel en kwaliteit van woningen is goed. Dit geldt ook voor Emerald. Verschil is dat in Oud Delfgauw er ook weinig overlast is van anderen, dat is in Emerald anders. De slechtste scores heeft Oud Delfgauw op verkeersoverlast, voorzieningen en groen- voorzieningen. Op alle aspecten zijn de scores voor de fysieke omgeving Oud Delfgauw de laatste jaren omhoog gegaan, dat geldt zeker voor de speelvoorzieningen. Op sociale woonomgeving blijven de scores gelijk, bij ongenoegens is vervuiling wisselend, de rest is redelijk constant. Wat veiligheid betreft stijgen de scores ook, behalve die van criminaliteit. Dat laatste hangt samen met inbraken in de omgeving. Op Oude Leede na scoort Oud Delfgauw op dit punt het beste in de gemeente. Over het totaal scoort de wijk als zesde binnen de gemeente.

Hans Zweekhorst vraagt of de afname van overlast door jeugd door verplaatsing komt, Peter vertelt dat er door meer inzet op controle en het aanbieden van activiteiten sprake is van daadwerkelijke afname. Dit hangt samen met het uitvoeringsprogramma, waarmee de gemeente actie onderneemt op grond van de resultaten van de tevredenheidenquête. Doel daarbij is het verbeteren van de tevredenheid op de slechtst scorende punten. Naast gemeenteactiviteiten via bijvoorbeeld jongerenwerk spelen ook burgers die initiatieven ontplooien en daarbij door de gemeente ondersteund worden een belangrijke rol in dit proces. Ook op het terrein van vervuiling zijn activiteiten geweest, met scholieren opruimen in de week van Nederland schoon en een proef met bakken en zakjes voor het opruimen van hondenpoep.

Komend jaar wordt de website van Cultuurimpuls doorontwikkeld naar een digitale ontmoetingsplaats, komt er een kleine wekelijkse markt bij het winkelcentrum, activiteiten voor de jeugd voor 12+, groenadoptie met de scholen en wordt verder gegaan met de bloembakken. De activiteiten rond hondenpoep en zwerfvuil krijgen een vervolg en ook de snelheidsmetingen gaan verder en worden hopelijk geïntensifieerd.

Hans Zweekhorst vraagt wanneer de inrichting van de ingang van Delfgauw vanuit de Zuideindseweg ingevuld gaat worden, want dat was gekoppeld aan het handhaven van de 30 km/u. Peter meent dat dit was aangepast, Jaap Nieuwenhuis geeft aan dat hier inderdaad klinkers gelegd zijn, maar die zijn op verzoek van bewoners weer vervangen door asfalt. Mevrouw Huisman vraagt of daar een sluis gemaakt kan worden. Piet Lagerweij geeft aan dat de BVD dit als aandachtspunt mee gaat nemen in het overleg met de gemeente. Louki van Ruyven vraagt of de beplanting langs de Graaf Willem II laan nu klaar is, want er lijkt alleen gezaaid te zijn. Peter van der Sman gaat dit na. De heer de Wilde vertelt dat er ook veel Oud Delfgauwenaren actief zijn bij de ijsbaan en dat dit deze winter door de jeugd ook uitgebreid benut is.

Peiling over samenwerking Bewonersvereniging Delfgauw met bewonersvereniging Oude Laen (Emerald)
Piet Lagerweij vertelt over de relatie van de BVD met Emerald (was de directe aanleiding voor de oprichting van de BVD) en over Oude Laen, gestart als kopersvereniging in Emerald. Nu Emerald inmiddels een complete wijk is, is er aanleiding voor een herbezinning. Er zijn al gedeelde belangen (Sinterklaasintocht etc.). Voor de gemeente is het interessant om een aanspreekpunt te hebben voor geheel Delfgauw en ook Oude Laen zou graag doorstarten en meer actief willen zijn. Toch is dit niet heel eenvoudig te realiseren, aangezien de problemen in de wijken, zoals ook uit het verhaal van Peter van der Sman blijkt, deels verschillend zijn. Bovendien is dit alleen te realiseren als er ook vanuit Emerald actieve leden zijn, het zittend bestuur kan dit er niet bij nemen. Daarbij is dit iets dat het bestuur ook bij de leden wil peilen, want wij vertegenwoordigen u. De vraag is dus wat de leden ervan vinden. Monique Dekker geeft aan dat ze het initiatief zeer waardeert, ze onderkent dat een directe fusie te veel gevraagd is en dat de BVD haar eigen identiteit moet houden maar zeker de samenwerking moet zoeken. Hans Zweekhorst onderschrijft dit en wijst erop dat Delfgauw als geheel groter is dan menige wijk in Pijnacker-Nootdorp en dat het zaak is om de menselijke maat te bewaken. Peter van der Sman stelt voor dat via lidmaatschap van de BVD er misschien een kern komt die tot een eigen bewonersvereniging in Emerald kan leiden. Hans Meijerrathken geeft aan dat Oude Laen geprobeerd heeft de omslag van kopersvereniging naar bewonersvereniging te maken en zaken als de windmolens langs de A13 aan te pakken. Dit werkte echter niet, men pakte dat per straat op. Hij is van mening dat de sociale samenhang die in Oud Delfgauw bestaat er in Emerald nog niet is en vermoedelijk nog veel tijd vraagt om te gaan ontstaan. De heer Uittenbogaard geeft aan dat ondersteunen goed is, maar dat het geen zin heeft de sores van een ander op je nek te nemen. Hans Zweekhorst doet het voorstel om met een paar mensen uit Emerald en Oud Delfgauw bijeen te komen om te kijken of er behoefte is aan bepaalde gezamenlijke activiteiten en die te gaan organiseren. Hans Meijerrathken zegt dat gezamenlijke activiteiten al georganiseerd worden, maar dat het vooral gaat om bestuurlijke zaken en contacten met de gemeente over bijvoorbeeld herinrichting en dergelijke. Monique Dekker vraagt of het bestuur gedacht heeft over de omgekeerde weg, het opnemen van een bestuurslid uit Emerald? Het bestuur heeft een bestuurslid uit Emerald n.l. Wendy Rozema. Mevrouw Huisman vraagt wat de aanleiding van de discussie is: zijn het signalen vanuit Emerald dat mensen aan willen sluiten bij de BVD, of is het een behoefte vanuit het bestuur. Piet geeft aan dat beide aspecten spelen. Mevrouw Huisman stelt voor dat Emerald een eigen club zou moeten oprichten en dat we dan met hen samen kunnen werken. De heer Claassens geeft aan dat hij ook in Emerald woont en dat het nu een situatie is van twee wijken in een dorp, daar zijn we te klein voor. Je moet toe naar een situatie van een wijk in een dorp, maar daar heb je dan wel extra mensen bij nodig. Je zult dan eerst moeten kijken of je kunt samenwerken. Hans Meijerrathken onderschrijft dit en geeft aan dat een actieve groep in Emerald noodzakelijk is voor een samenwerking met de BVD. De heer Werkman geeft aan dat het uniek is dat een kleine kern als Delfgauw zijn identiteit en naam weet te behouden in een grotere gemeente. Dat geeft een binding tussen beide wijken.

Piet Lagerweij vat de signalen samen: uitzoeken of we meer kunnen samenwerken is prima, maar wel vanuit een concreet initiatief en eigen inzet vanuit Emerald, het is niet de bedoeling dat dit bestuur ook de inrichtingsvraagstukken rond Emerald op gaat pakken.

Peiling leden over windmolens N470
Jaap Nieuwenhuis geeft een toelichting bij de plannen die er zijn. Er zijn vier tuinders die windmolens willen plaatsen langs de N470. Er is een platform van een aantal leden van de BVD dat tegen windmolens op die specifieke locatie is. Het bestuur van de BVD is over dit onderwerp verdeeld, wij zijn voor alternatieve energie, maar hebben wel vragen bij deze specifieke locatie. Om de leden in de discussie over dit onderwerp goed te kunnen vertegenwoordigen, willen we de meningen hierover peilen. Jaap Nieuwenhuis toont een beeld van de invloedsfeer van de windmolens, zoals dit door het platform is opgesteld.

Een aantal relevante punten uit het provinciaal beleid:

Alternatieve vormen van duurzame energie
Mogelijke impact op de Zuidpolder van Delfgauw
Horizonvervuiling
Veiligheidsaspecten
Gezondheidsaspecten.
Indien deze negatieve aspecten optreden, kan dat tot een waardedaling van de huizen in het invloedgebied leiden. Het document van het platform waar de punten die gepresenteerd zijn uitkomen is op te vragen via windturbinesN470nee@gmail.com. Ter vergadering worden lijsten neergelegd waarin leden die voor of tegen zijn, dit aan kunnen geven. Hans Zweekhorst vult nog aan dat de gemeente nog geen besluit heeft genomen, er ligt een vraag van de tuinders waar de gemeente zich nog op beraadt. Het initiatief van het platform is erop gericht de gemeente te laten weten dat er veel bewoners zijn die zich hier zorgen over maken. De heer de Wilde geeft aan dat de windmolens aan de rand van het gebied staan en dat tuinders het toch al moeilijk hebben. De heer Claassens vraagt of bekend is waarom de tuinders voor windturbines kiezen in plaats van andere vormen van alternatieve energie. Hans Zweekhorst licht toe dat dit samenhangt met de commerciële haalbaarheid van de onderneming, de subsidie hierbij is overigens niet voor het bouwen van de windmolens, maar alleen voor eventuele niet-rendabele energieproductie. Alternatieven als geothermische energie zijn vermoedelijk niet haalbaar, zonne-energie is echter ook op kleine schaal een interessant alternatief. Piet Lagerweij kondigt aan dat de BVD op korte termijn een voorlichtingsbijeenkomst over alternatieve energie wil organiseren zodat mensen hun eigen standpunt kunnen bepalen. Ook staat er een poll op de website van de BVD.

Verslag sociale activiteiten
Marjon Boekestijn vertelt over de sociale activiteiten die het afgelopen jaar georganiseerd zijn. Binnen en buiten, creatief en sociaal, voor kinderen en volwassenen.

Het waren in totaal 11 activiteiten:

April 2011: Wegens grote belangstelling twee workshops bloemschikken voorjaar/Pasen.
Juli 2011: Een zeer geslaagde zomeravondfietstocht voor het hele gezin met als afsluiting een bezoek aan Hofstede Oostrijk.
September 2011: Hebben we de fietstocht nog een keertje op een zaterdagmiddag ondernomen.
Oktober 2011: Vogellezing en was de bewonersvereniging actief op de herfstfair bij de Tuinderij waar bezoekers een vogel- of voederhuisje konden timmeren.
November 2011: Een geslaagde lampionnenoptocht en een workshop mozaïek.
December 2011: Kerstworkshop;
Februari 2012 een onvergetelijke wijnavond.
April 2012: Voorjaar/paasworkshop en vogelfietstocht.
Juni 2012: De buitenspeeldag was weer een groot succes, met tussen de 600 en 700 deelnemende kinderen. Voor komende zomer staat de buitenspeeldag op 13 juni gepland en ook daar zijn weer vrijwilligers voor nodig, als er mensen zijn die zich daarvoor in zouden willen zetten: laat het weten.

Wijziging bestemming terrein Sonneveld
Piet Lagerweij memoreert dat de BVD initiatief heeft genomen om de bestemming van de locatie van Sonneveld te laten wijzigen in groen, zodat we aan de rand van Delfgauw groen in plaats van hoge kassen zouden krijgen. Na initiële weerstand bij de gemeente heeft de wethouder zich hier hard voor gemaakt. Dit stuitte in eerste instantie op afwijzing door de provincie vanwege het economisch belang van glastuinbouw voor de regio. Inmiddels heeft de gemeente een alternatieve locatie voor glastuinbouw aangewezen en daar is de provincie mee akkoord gegaan. Sonneveld moet nu een voorstel voor invulling van de inbouw van het perceel.
Verslag van de penningmeester over 2011 en begroting 2012
Sven geeft een toelichting op de financiën 2011 en de begroting 2012, die in de Vaart zijn gepubliceerd en ter vergadering worden rondgedeeld. De BVD groeit nog steeds gestaag, zodanig dat de extra sociale activiteiten gecompenseerd worden door extra contributie. Hierdoor is het mogelijk om de contributie op 5 euro te houden. Dit jaar is er extra energie gestoken in het achterhalen van niet betaalde contributie. Dit heeft in veel gevallen tot betaling geleid, waar dat niet het geval is zal het bestuur overgaan tot het eenzijdig opzeggen van het lidmaatschap. Het boekjaar is afgesloten met een positieve saldo van € 70,23 .

Er zijn geen vragen aan de penningmeester over het verslag over 2011.

Begroting 2012 wordt toegelicht, de reservering voor kleine activiteiten is ondanks dat dit in 2011 niet nodig bleek toch weer hoog gezet. Dit is een bewust signaal dat deze activiteiten gewaardeerd worden en dat budget geen probleem zal zijn. Ook over de begroting zijn er geen vragen uit de zaal.

Verslag kascontrole commissie
Marieke van der Lugt en Jan Jansen zijn niet bij de vergadering aanwezig, Piet Lagerweij leest hun schriftelijke en ondertekende verklaring van hun bevindingen voor. De vergadering volgt het advies van de kascontrole commissie en verleent het bestuur decharge over 2011.

Jan Jansen is ook volgend jaar weer lid van de kascontrole commissie, Piet Lagerweij vraagt de leden om een vrijwilliger ter aanvulling voor volgend jaar. Hans Zweekhorst stelt zich hiervoor beschikbaar.

Verkiezing/benoemen nieuwe bestuursleden
Piet Lagerweij vertelt dat Dick Boender het bestuur heeft verlaten. Er is een kandidaat opvolger: Wiel Hopmans . De vergadering stemt hier mee in en Wiel stelt zich kort voor, hij woont sinds 5 jaar in de Burgemeester Scholten straat 14, heeft 2 kinderen en heeft het erg naar zijn zin in Delfgauw en wil daarom graag hieraan bijdragen via het bestuur. De vergadering benoemt Wiel als bestuurslid.

Rondvraag

Jan De Wilde vraagt naar de situatie bij het fietspad bij de brug in Delfgauw waar hij recent weer getuige was van een ongeluk, het stuk tussen de Schoolkade naar Pijnacker, langs de Vaart. Hij stelt voor om deze oversteek bijvoorbeeld rood te maken zodat het meer een fysieke barrière vormt. Ook wordt er bij de aansluiting Graaf Willem II – Noordeindseweg buiten de vakken tot dicht bij de kruising geparkeerd, waardoor een gevaarlijke situatie voor fietsers ontstaat.

Sjaan Kerklaan geeft aan dat ze de situatie rond het fietspad herkent, fietsers ontwijken dit punt door op de stoep te gaan rijden, waardoor langs de woningen daar een gevaarlijke situatie ontstaat als mensen (en met name kinderen) het huis uit komen. Peter van der Sman raad aan deze zaken vooral ook formeel bij de gemeente aan te melden bij het meldpunt Wijkbeheer.

Sjaan Kerklaan vraagt hoe er om gegaan zal worden met de afdekking van de zandbak op het Saaymans Vaderplein. Peter van der Sman geeft aan dat dit specifiek op verzoek van de omwonenden is gedaan, zij krijgen allemaal een brief in de bus waarin wordt aangegeven dat de gemeente ervan uitgaat dat het weer afdekken onderling geregeld wordt.

Meneer Uittenbogaard geeft aan dat hij zich ergert aan fietsers die altijd verwachten dat andere verkeersdeelnemers rekening met hen houden. Hij wil graag dat dit veranderd.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2011

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BEWONERSVERENIGING DELFGAUW 2011

 

Donderdag 14 april 2011, 20:00 uur in De Keet in Delfgauw

Opening

Piet Lagerweij opent de 17e ALV. Er zijn naast het bestuur 28 leden aanwezig, plus wijkmanager Peter van der Sman en vertegenwoordigers van de CDA en D’66 fractie.

Goedkeuring notulen 16e ALV op 15 april 2010

Deze notulen worden met 1 opmerking goedgekeurd. De naam van Marieke van der Lugt was niet correct gespeld.

Verslag van de penningmeester over 2010 en begroting 2011

De penningmeester geeft een toelichting op het overzicht van de cijfers dat aan het begin van de vergadering werd uitgedeeld. Het positieve saldo van het boekjaar 2009 is toebedeeld aan de drie voorzieningen. Over het jaar 2010 is een klein verlies geleden van € 8,37, nadat de drie voorzieningen zoals gebruikelijk werden verhoogd. De voorziening die Wijkvoorziening is genoemd, wordt sinds vorig najaar gebruikt om de diverse ledenactiviteiten te bekostigen.

De begroting voor 2011 is niet anders van vorig jaar. Er is wel te melden dat het aantal leden inmiddels de 400 is gepasseerd.

Er zijn vanuit de leden geen vragen aan de penningmeester.

Verslag kascontrolecommissie

Marieke van der Lugt en Herman Scholten vormden dit jaar de kascontrolecommissie. Herman legt aan de vergadering verantwoording af over de uitgevoerde controle, die aan de hand van steekproeven is uitgevoerd. Het positieve resultaat van deze controle heeft de commissie er toe gebracht de vergadering voor te stellen om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

Herman is aftredend, maar voor het komende jaar zijn Marieke en Jan Janssen bereid de kascontrolecommissie te vormen.

Verkiezing/benoeming bestuursleden

René van der Horst neemt afscheid als bestuurslid, want heeft het te druk met andere activiteiten.

Wendy Rozema heeft zich beschikbaar gesteld en stelt zich aan de vergadering voor. Zij woont met man en 2 kinderen sinds 2001 in Delfgauw en wil zich graag inzetten voor ons dorp. De aanwezige leden stemmen unaniem in met haar benoeming waardoor het bestuur uit 8 leden bestaat.

Bestemmingsplannen

Duurzame Glastuinbouw

Toen wij beter keken naar de inhoud van dit plan, bleken er toch meer raakvlakken met ons dorp dan gedacht. Vooral de tuin langs de Reginastraat bleek een onderwerp dat bekeken moest worden, zeker in relatie tot onze wens om een groene zone rondom ons dorp te creëren zoals in onze dorpsvisie is beschreven. Dus hebben we protest aangetekend en ingesproken bij raadsvergaderingen, waarbij we alle raadsfracties aan onze zijde bleken te vinden. De wethouder was in eerste instantie niet van zins af te wijken van het voorgestelde plan, omdat hij verplicht was vast te houden aan de hoeveelheid glastuinbouw in het gebied. In samen­spraak met de eigenaar van de grond is door de BVD een plan gemaakt om zijn grond om te zetten in een groene strook met water en enkele woningen. Via een motie is de wethouder opgedragen om dit te realiseren, door ergens anders in de gemeente een plek te vinden voor die ene hectare glastuinbouw. Dat moet uiterlijk in juni bekend zijn, zodat het in de procedure bij de provincie mee kan.

Mevr. Manuela Bijl vraagt hoever de gemeente inmiddels is met het zoeken? Piet antwoordt dat naar zijn weten nog geen vervangende locatie is gevonden.

Dhr. Bart Jan Kerklaan stelt voor de meters langs de Komkommerweg aan te wijzen. Piet antwoordt dat die meters al bestemd en onderdeel zijn van de totale glastuinbouwgrond.

Een bewoner van de Reginastraat complimenteert, mede namens de buren, het bestuur voor haar inzet in dit project.

Voorontwerp bestemmingplan Historische Kern Delfgauw

Eind maart is dit plan in de Gemeenteraad vrijgegeven voor publicatie en er werd een inloopavond in het Kerkelijk centrum georganiseerd op woensdag 6 april. Dit plan is een vervolg op het proces dat werd gestart met de dorpsvisie en de daaruit voortvloeiende programma’s van eisen.

De gemeente heeft als uitgangspunt om in het gehele dorp de bestemmingsplannen overal gelijk te houden, met uitzondering van 6 specifiek aangewezen gebieden waar een wijzigingsbevoegdheid wordt gerealiseerd. De BVD controleert of de Gemeente de invulling van die gebieden op de juiste wijze doet.

Dhr. Jan Raakman is niet op de inloopavond geweest, maar ergert zich aan de visie van de Gemeente dat er in oud Delfgauw zulke goede wandel- en fietspaden zijn, terwijl zijn persoonlijke ervaring is dat dat niet zo is. Zijn wens is om vanuit de Wethouder Sonneveldhof naar de Delftsestraatweg een doorsteek te realiseren om op een goede manier naar Emerald te komen. Maar hij realiseert zich dat de uitvoering hiervan niet gemakkelijk zal zijn.

Dhr. Ton Michiels (uit de Witmolen) heeft gelezen dat de Gemeente deze plannen mede in samenwerking met de BVD heeft gemaakt. Maar hij is als bewoner van Emerald daarbij niet gehoord en vraagt zich nu af welk standpunt de BVD inneemt, als vertegenwoordiger van de leden. Piet antwoordt dat de BVD opkomt voor het algemeen belang en zij wil per gebied dat de Gemeente met direct aanwonenden in contact treedt. De BVD wil geen belangen van individuen vertegenwoordigen.

Dhr Claassens maakt zich, met zijn buren, zorgen over de ruime regels die vastgesteld lijken te worden voor het gebied Pauwmolen. Een buurman voegt daar aan toe dat het schapenweitje naast Vollering zo’n belangrijk element is voor de jeugd en dat dat naar zijn mening behouden moet blijven. Een ander lid weet te melden dat die grond van de Gemeente is en dat de heer Vollering er zijn schapen en kippen op mag laten rondlopen.

Het advies van het BVD bestuur is dat iedereen zijn eigen reactie moet geven richting de Gemeente, maar dat de BVD graag geïnformeerd wordt, zodat ook wij dat mee kunnen nemen in onze reactie.

Dhr. Uittenbogaard vraagt nogmaals of de BVD dus inderdaad niet voor individuele belangen optreedt? Piet herhaalt zijn antwoordt van zojuist en voegt daar aan toe dat de BVD wel kan helpen om de weg te wijzen naar en binnen de Gemeente.

Dhr. Hans Meijerrathken (voorzitter bewonersvereniging Oude Laen) vertelt dat zij als vereniging juist succes heeft behaald door niet voor individuele leden op te treden, maar de bewoners te helpen in de procedure en de contacten met de Gemeente en partijen als bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Tot slot meldt Piet dat de Rabobank locatie al een definitieve bestemming krijgt, omdat er een concreet plan ligt dat naar verwachting tegen het einde van het jaar tot uitvoering zal komen.

Dhr. Uittenbogaard vraagt welke mogelijkheid de Gemeente heeft om deze bestemmingsplannen te wijzigen. Piet antwoordt dat zij dat niet zo maar kan, maar alleen via een procedure waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Overigens wordt die bezwaarprocedure per 1 januari a.s. iets aangepast, waarbij onder andere de kosten voor de indiener toe zullen nemen.

Resultaten sociale activiteiten

Marjon Boekestijn licht de activiteiten toe. De straatspeeldag (voor de 15e keer al weer) was zeer goed bezocht door in totaal circa 600 kinderen. Dit jaar is het op woensdag 1 juni en op de Noordeindseweg.

Daarnaast werden een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen, te beginnen met schilderworkshops en kerstworkshops. Voor de kinderen was er een lampionnenoptocht in november, waarbij er ondanks het zeer slechte weer toch een aantal dapperen zijn gekomen. In het begin van dit jaar zijn er een tweetal zeer geslaagde dorpswandelingen gehouden, een schilderworkshop voor kinderen, een vogelhuisjes middag en een bier proefavond. Morgen is er weer een bloemschikavond en ook voor de komende maanden zitten er nog acties in het vat.

Piet voegt nog toe dat deze activiteiten tegen een laag bedrag georganiseerd kunnen worden en dat we daarmee een mooie binding voor onze leden kunnen bieden.

Overleg met de gemeente

Er is het afgelopen jaar veelvuldig overleg met de Gemeente geweest, waarbij ook een aantal keren met de nieuwe wethouder is gesproken. Uiteraard is er ook veel contact met de wijkmanager en tot slot is er met 8 van de 9 raadsfracties contact geweest om kennis te maken en de doelstelling van onze vereniging te promoten. Dit laatste heeft ons zeker geholpen bij het plan voor de Duurzame Glastuinbouw. Fijn dat er vanavond twee fracties aanwezig zijn.

Dhr. Hans Zweekhorst wil opmerken dat het fijn is dat er zo’n goede relatie is met de Gemeente, omdat dat in het verleden anders geweest is. Piet bevestigt dit en vertelt dat hij dat ook expliciet met de verschillende raadsfracties heeft besproken.

 

  1. Rondvraag

Dhr. Jan van Bemmel (Reginastraat, 2e huis vanaf de vaart) meldt dat de wateroverlast in de kruipruimte weer is toegenomen. Hij wil weten of er meer mensen ook weer last hebben. Piet antwoordt dat er van één andere bewoonster ook een melding is geweest. Een bewoner van de Witmolen meldt ook overlast en vindt het verrassend dat het hoger gelegen Oud Delfgauw dat ook heeft want de Gemeente heeft steeds gezegd dat het door het lager liggen van Emerald komt. Piet zegt toe dat er aandacht aan dit probleem gegeven zal worden.

Dhr. Peter van Woerden heeft onder zijn huis niet alleen schelpen, maar ook een dompelpomp en heeft sindsdien een stuk drogere kruipruimte.

Mevr. Cora Cox vraagt naar de bodemvervuiling in de Graaf Willem II laan. Heeft het bestuur daar al naar geïnformeerd, net als naar de herinrichting? Piet meldt dat de BVD weinig informatie heeft over het vervuilingproject, omdat we niet rechtstreeks geïnformeerd worden. Monique Dekker meldt dat ook de huiseigenaren niet geïnformeerd worden, omdat alleen woningbouwvereniging Rondom Wonen in actie komt voor haar huurders. Piet meldt dat de BVD inmiddels zoveel verschillende signalen heeft ontvangen dat zij dit aan wil gaan kaarten bij de Gemeente. Probleempunt voor ons is dat wij geen informatie vanzelf ontvangen, maar afhankelijk zijn van de signalen die bewoners afgeven.

Specifiek over de informatie avond van Rondom Wonen kan Peter van der Sman melden dat dit een zaak van de woningbouwvereniging en de Provincie is en dat ook hij niet van de avond wist. Wel zou de GGD aanwezig zijn geweest. Monique Dekker vraagt aan Peter van der Sman of hij toe kan zeggen dat de BVD in de toekomst wel geïnformeerd kan worden. Peter kan dit niet direct doen, maar zegt wel toe dit intern na te vragen.

Cora Cox wil ook weten hoe het met het project Wijkgericht Werken staat? Ingrid Schipperen meldt dat de werkgroep Schoon en Groen aan de slag is gegaan, met in eerste instantie het onderwerp hondenpoep. Sinds kort staan er op verschillende plekken speciale bakken en ook wordt er een uitlaatveld in Emerald ingericht. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er nog weinig effect was van de opgestelde bakken. Mevr. Nicolien Nieuwenhuis voegt toe dat de zakjes van de bakken aan de Swanecampen soms juist uitgespreid over de dijk liggen. Ingrid neemt dit punt mee naar de volgende werkgroep vergadering.

Dhr. Uittenbogaard ziet inderdaad dat er gebruik wordt gemaakt van de hondenpoepbakken, maar ook dat er nog veel naast ligt. Is iedereen verplicht dit op te ruimten? Het antwoord is Ja en dus mag iedereen er op aangesproken worden. Ook de Gemeente gaat binnenkort actie ondernemen.

Piet vertelt dat binnen het project Wijkgericht Werken ook enkele projecten in Emerald zijn opgestart. Dhr. Meijland weet, in dit verband, van een in te richten Kunstroute in Emerald.

Tot slot vraagt Peter van der Sman nog aandacht voor de nieuwsbrief Wijkgericht Werken van de Gemeente, die kortgeleden is verschenen.

Dhr. Bart Jan Kerklaan vraagt of de Gemeente iets kan doen aan de zichtbaarheid van de voorrangsregels op de kruising Graaf Willem II laan – Delftsestraatweg, bijvoorbeeld via een tijdelijk elektronisch bord. Peter van der Sman meldt dat de Gemeente juist minder borden wil, zeker de borden die een bestaande regel bevestigen. Piet meldt dat bij de herinrichting van de Graaf Willem II laan ook deze kruising bekeken wordt en dat er iets aan de strepen op de weg wordt gedaan.

Iemand meldt dat zijn buurman vertelde dat de Uil gevonden zou zijn. Piet meldt niet te weten dat de Uil gevonden is, maar dat onze wens tot terugkeer met de wethouder is besproken. Die wil graag meewerken, maar er ontbreken financiën.

Dhr. Werkman wil weten waarom de herinrichting van het Saaymans Vaderplein nog niet is afgerond. Piet meldt dat de papier- en glasbak die besteld waren, bij aankomst niet bleken te passen. Er is wel discussie geweest tussen Avalex en de Gemeente over de oorzaak, maar nieuwe bakken zijn er nog niet. Verder is het plein helemaal af.

Mevr. Duindam van de Delftsestraatweg vraagt of plaatsing van een plastic-, glas- en papierbak aan het Spui mogelijk is. Sandra Erkens zegt dat dit een onderwerp van gesprek is in de werkgroep Schoon en Groen.

Mevr. Duindam meldt ook dat er behoorlijk wat honden worden uitgelaten aan de Delftsestraatweg en dat dat niet wordt opgeruimd. Peter van der Sman antwoordt dat er binnenkort meer zal worden gehandhaafd.

Mevr. Nicolien Nieuwenhuis vraagt naar het snoeien en maaien in de bocht van het fietspad langs de Vaart richting de Swanecampen, daar waar vorig jaar een ernstig ongeluk is gebeurd. Vorig jaar werd er na het ongeluk nog wel meermaals gesnoeid. Peter van der Sman geeft als tip dit te melden bij het meldpunt Wijkbeheer.

Sluiting

Piet Lagerweij sluit om 21:30 uur de vergadering.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2010

Donderdag 15 april 2010, 20:00 uur in De Keet in Delfgauw

1.      Opening

Piet opent de 16e ALV. Er zijn naast het bestuur 26 leden aanwezig plus wijkmanager Peter van der Sman.

2.      Goedkeuring notulen 15e ALV op 16 april 2009

Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

3.      Verslag van de penningmeester

De penningmeester licht de cijfers toe met speciale aandacht voor het jubileumfeest. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is gedekt door subsidies, de lustrumreserve en een deel van de reserve wijkvoorziening. Voor het budget 2010 is € 200,- vrijgemaakt voor een volgend lustrumfeest, door de ervaring van vorig jaar.

De cijfers voor de straatspeeldag en het sinterklaasfeest zijn wat anders dan voorgaande jaren, doordat in 2009 geen verrekening met de bewonersvereniging Oude Laen heeft plaatsgevonden voor beide evenementen.

Het ledenaantal groeit nog steeds, tot inmiddels zo’n 370 leden.

Ook de begroting 2010 wordt toegelicht door de Penningmeester. In grote lijnen is die niet anders dan andere jaren, met aandacht voor de wens van het bestuur om een nieuw dorpsevenement te gaan organiseren.

4.      Verslag kascontrole commissie

Mevrouw Hennie Rodriques de Miranda is samen met de heer Herman Scholten bij de penningmeester op bezoek geweest. Zij zijn bijzonder tevreden over de uitgebreidheid en inzichtelijkheid van de boekhouding

Marieke van der Lugt zal het komend jaar samen met Herman Scholten de kascontrole commissie vormen.

5.      Verkiezing/benoeming bestuursleden

Piet Lagerweij meldt bij afwezigheid van Cora Cox, dat zij vele jaren in het bestuur heeft gezeten, met als piekmoment de organisatie van het lustrumfeest afgelopen jaar, maar dat zij nu minder actief kan en wil zijn voor de BVD. Wel zal zij de opmaak van De Vaart blijven verzorgen. Piet Lagerweij dankt haar voor haar bijdrage in de afgelopen jaren.

Voor de vacante plaats in het bestuur hebben Ingrid Schipperen en Sandra Erkens zich beschikbaar gesteld en zij stellen zich aan de aanwezigen voor. Zij wonen sinds 2003 in Delfgauw in de S. van der Oyeweg en willen graag bijdragen aan het dorpse karakter van Delfgauw. Toen zij bij het dorpsfeest vorig jaar in gesprek raakten met het bestuur hebben zij, door beider drukke banen, aangegeven om samen 1 zetel te vervullen.

De aanwezige leden stemmen unaniem in met deze benoeming.

6.      Terugblik dorpsfeest

Piet Lagerweij blikt terug op een bijzonder geslaagd feest op zaterdag 19 september 2009. Met een speurtocht, de barbecue, het feest met band en muziek en ±150 bezoekers was het een zeer geslaagde dag. We troffen het met mooi weer, een prachtige locatie (de oude smederij van Gerard en Anneke Bitter) en de bijdrage van vele vrijwilligers vooraf, tijdens en achteraf.

De heer Hoevenaar wil nog weten of het een lustrumfeest voor het 14-jarig of 15-jarig bestaan was? Piet geeft toe dat we iets te snel en te enthousiast waren met het organiseren en dat het inderdaad in het 15e jaar van het bestaan is gevierd.

Een van de aanwezigen merkt op dat het getal van 150 bezoekers zelfs wat weinig lijkt, gezien de drukte.

Er is zeker interesse om het weer te houden, maar om het enthousiasme bij organisatoren en bezoekers er in te houden doen we het niet te vaak.

7.      Resultaten wijkgericht werken

Piet Lagerweij meldt dat de gemeente zo’n twee jaar geleden met dit initiatief is begonnen, om de burgers en de bestaande organisaties nauwer te betrekken bij (heel) Delfgauw. De kern Delfgauw is pilot door onder andere de actieve bewonersvereniging.

Na inventarisatie zijn 15 concrete projecten benoemd, rondom 5 thema’s, met werkgroepen.

De heer Meijerrathken, die tevens voorzitter van de bewonersvereniging Oude Laen is, meldt dat er afgelopen dinsdag een schouw is gedaan door de werkgroep Schoon en Groen, om de problemen rondom hondenpoep te inventariseren. Het bleek dat de als vuil aangemerkte plekken inderdaad ook erg vervuild waren. Deze constatering leidt tot een algehele schouw in geheel Delfgauw om het gehele dorp in kaart te brengen. De insteek van de werkgroep is om zich te richten op preventieve maatregelen en niet op repressieve. Duidelijk is dat er aan dit onderwerp gewerkt wordt en op korte termijn zal er een bericht in de Telstar verschijnen en een enquête uitgevoerd worden.

De vraag van Dick Boender is of er ook ruimte komt voor uitrenplekken in Delfgauw? Piet Lagerweij meldt dat er inmiddels aan de Meikoninginlaan een uitrenplaats is, maar er moeten nog meer maatregelen komen.

Op de vraag of de opruimplicht ook voor paarden geldt, wordt bevestigend geantwoord. De werkgroep richt zich voorlopig eerst alleen op hondenpoep. Omdat de paardenpoep niet genoemd is als speerpunt.

Peter van der Sman bevestigt nog eens dat overal binnen de bebouwde kom de plicht is om de drollen op te ruimen. Ook op uitrenveldjes. Dit horen alle hondenbezitters te weten en de gemeente zal daar aandacht aan besteden.

De heer Hoevenaar vraagt ook nog aandacht voor de rommel die mensen overal en nergens laten slingeren. Peter van der Sman meldt dat ook dit een projectonderwerp is.

Een van de aanwezigen meldt dat manege Smit met een karretje achter de paarden aanrijdt om de paardenpoep meteen op de ruimen. Zo hoort het.

8.      Stand van zaken inbreilocaties

Piet licht eerst toe wat inbreilocaties zijn. In ons dorp zijn zeven plekken aangewezen waarvoor plannen gemaakt zijn. Op zich is er niet heel veel ontwikkeling zichtbaar, want vooral door de crisis lopen projectontwikkelaars niet storm. Alleen voor de sporthal/Rabobank locatie is in februari een concreet voorstel van de Bouhuisengroep gepresenteerd aan de direct omwonenden. Als het bestemmingsplan is gewijzigd kan er gebouwd gaan worden. Daardoor duurt het nog wel even. De BVD heeft aangedrongen op voortgang, vooral omdat het gebied er niet goed uitziet.

Een tweede plek betreft de Meikoninginlaan waar de Triangel heeft gestaan en de fundering bloot lag. De gemeente heeft dit gebied geëgaliseerd en ingericht als trapveldje. Dit ziet er nu aardig uit.

Over de ander locaties is weinig te melden.

9.      Overleg met de gemeente

Voor de BVD is de wijkmanager de contactpersoon richting de Gemeente, die regelmatig aanschuift en met ons in contact is. Verder is er 1x per jaar een bestuurlijk overleg met o.a. de Wethouder. Het is afwachten wie dat voor Delfgauw wordt. De te bespreken onderwerpen zijn m.n. het verkeer en de inbreilocaties.

Er is een vraag van de heer Werkman over de voorrangsregeling op de kruising Delftsestraatweg – Graaf Willem II laan. Door de snelheid van het verkeer en dan vooral het vrachtverkeer, krijg je geen voorrang vanuit de GWII. Antwoord van Piet Lagerweij: dit is een jaarlijks terugkerend onderwerp binnen de BVD. Door de N470 is er veel minder verkeer en is de snelheid duidelijk teruggelopen, vooral aan de oostzijde van de S-bocht. Helaas is een snelheidsmeter aan de westzijde van de S-bocht praktisch heel lastig te plaatsen. De bebording is al aangepast en als de riolering en herinrichting is voltooid, dan zal ook de belijning op de kruising aangepast worden. Deze belijning wekt op dit moment de indruk dat er een voorrangskruising is.

10.  Milieuplatform

Sjoerd Sliggers is zo’n 10 jaar lid van het Milieuplatform in de Gemeente, als vertegenwoordiger van de bewonersvereniging. De samenstelling van het platform is zeer breed (tuinders, ambtenaren, wethouder, woonwijken, natuurorganisaties). De voorstellen van B&W worden door het platform bekeken en van commentaar voorzien, voordat het naar de gemeenteraad gaat. Zo gaan de scherpe kantjes van de plannen af. Sjoerd Sliggers merkt dat de kwaliteit en het draagvlak van het platform in de afgelopen jaren hoger is geworden. Vijf jaar geleden heeft het platform een officiële plaats gekregen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor het geen toevallig speeltje van een wethouder of ambtenaar meer is.

Verder komen er vanuit de achterbannen allerlei vragen (hondenpoep, plastic inzameling, papier inzamelproef), maar niet alles hoort bij het platform. Zo is de papier inzamelproef een onderwerp dat door Avalex is ingezet. De Nota duurzaamheid en het Beleidsplan van de gemeente zijn plannen voor de langere termijn en die worden bekeken.

Sjoerd Sliggers zal met de BVD overleggen over de wensen voor de komende jaren en stelt zich graag open voor vragen, suggesties en reacties.

De heer Uittenbogaard zegt dat hij en zijn buren in de Swanecampen en de Burgemeester Scholtenstraat heel blij zijn met de papier inzameling. Het werkt goed en is heel praktisch.

Dick vraagt naar de formele rol van het Milieuplatform: is het een stem of een advies? Sjoerd Sliggers antwoordt dat het formeel een adviesrol is, maar dat die de laatste jaren steeds serieuzer wordt genomen.

Dick Boender vraagt of nieuwbouwprojecten ook bekeken worden? Sjoerd antwoordt dat zij niet alle plannen te zien krijgen (door de omvang van het aantal), maar wel de grote en vooral nieuwe projecten. Zoals Keizershof, Tuindersdorp en 380kV.

11.  Rondvraag

De heer Uittenbogaard is nieuwsgierig of er geheime plannen zijn voor de Burgemeester Scholtenstraat en omgeving? Piet antwoordt niets te weten over dit gebied.

Marieke van der Lugt blijft de oversteek op de Zuideindseweg van het Zoef fietspad erg gevaarlijk vinden. Piet antwoordt dat ook de gemeente zich dat bewust is, maar net als de BVD niet goed weet wat er aan te doen is.

Louis van der Meijden meldt dat de fietsoversteek over de Zuideindseweg (verlengde van de Smaldelerstraat) drukker gaat worden als de tunnel onder de A13 open gaat. Hij dringt toch aan op maatregelen rondom die oversteek. Piet antwoordt dat door het verkeersoverleg maatregelen (belijning en borden) zijn voorgesteld en genomen.

Mevrouw Van Baarle vraagt naar het fietspaaltje in de Graaf Willem II laan, die de bocht heel moeilijk maakt. Piet Lagerweij antwoordt dat het ook heel vervelend is dat er auto’s over het fietspad naar de kazerne rijden. Daarvoor is het paaltje juist weer handig. Als de Graaf Willem II laan straks opnieuw wordt ingericht dan zal ook naar deze bocht gekeken worden.

Mevrouw Van der Ende vraagt naar het stoplicht in de S-bocht, met de drukknop bij de aflopende weg. Peter van der Sman meldt samen met mevrouw Van Dijk, die ook hierover klaagde, naar de plek te zijn gegaan om te kijken wat het probleem is/was. Zijn ervaring is dat het vooral beleving is en dat het in de praktijk erg meevalt. Een andere aanwezige meldt dat het voor andere maten fietsen ook lastig is. Piet Lagerweij voegt toe dat de BVD dit ook heeft gemeld, maar dat de gemeente geen aanpassingen wil doen.

Hans Zweekhorst vraagt naar de plannen voor de entree van het dorp op de Noordeindseweg en de Zuideindseweg (van 60 naar 30 km/uur). Piet Lagerweij zegt dat de herinrichting van de Noordeindseweg en het Saaymans Vaderplein leidt tot aanpassing van de entree aan die zijde. Ook de Zuideindseweg entree wordt veranderd als de omgeving van de Tomatenlaan wordt aangepakt. De BVD zal toezien op snelheidsremmende maatregelen.

Louis van de Meiden zegt dat het mooie bomen in de bakken aan de DSW worden, van ongeveer 8 meter hoog. Peter van der Sman zegt dat morgen (red. vrijdag 16 april 2010) de aanwonenden een brief hierover krijgen.

12.  Sluiting

Piet Lagerweij sluit de vergadering en vraagt tot slot aandacht voor de nieuwe website van de bewonersvereniging (http://ouddelfgauw.nl). Het bestuur wil deze nieuwe website graag actueel houden en roept alle leden op met informatie, nieuws en reacties te komen. Zodat het een website voor en door de leden wordt.

Om 21:17 uur wordt de vergadering gesloten.